Het pand stond er op de waardepeildatum nog niet. Hoe is de waarde vastgesteld?

Hoewel uw pand na de waardepeildatum van 1 januari 2022 is opgeleverd, wordt toch gekeken wat een dergelijk pand op deze waardepeildatum waard zou zijn geweest.

Bepalend is wat deze woning waard zou zijn geweest, als die er in de toestand van 1 januari 2023, al op 1 januari 2022 zou hebben gestaan. De woning wordt dus beoordeeld naar de bouwkundige fysieke toestand aan het begin van het belastingjaar 2023.