Asbest

Aan de verwijdering van asbest zijn regels verbonden.

Wanneer u als particulier asbest zelf wilt verwijderen, moet u dit altijd eerst melden via een sloopmelding. U mag asbest niet zelf verwijderen als het kan breken of afbrokkelen, of wanneer het om spuitasbest gaat. Hierbij komen namelijk kankerverwekkende asbestvezels vrij. Asbestverwijdering moet dan worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Sloopmelding

Een sloopmelding doet u via www.omgevingsloket.nl. De melding komt terecht bij de gemeente. Particulieren ontvangen binnen vijf werkdagen een antwoordbrief van de gemeente. Voor bedrijven kan dit langer duren. Pas na ontvangst van een toestemmingsbrief van de gemeente mag u starten met de werkzaamheden. Twee dagen voor de start van de werkzaamheden meldt u dit aan de gemeente.

Zelf doen of een deskundig bedrijf inschakelen?

U mag alleen zelf slopen wanneer er geen risico is dat het asbest breekt of afbrokkelt èn er geen sprake is van spuitasbest.
Zelf asbest verwijderen mag daarom alleen in de volgende gevallen (risicoklasse 1):

  • Niet gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking (max. 35 m2)
  • Asbesthoudende vloertegels (max. 35 m2)
  • Geschroefde, hecht gebonden, asbesthoudende (dak)platen (max. 35 m2)

In alle andere gevallen moet u een deskundig asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijf inschakelen. Deze vindt u via www.ascert.nl

Afvoeren asbest

Wilt u asbest, dat u zelf verwijderd heeft, afvoeren, dan geldt daarvoor een aantal voorwaarden. Allereerst haalt u speciaal daarvoor bestemd verpakkingsmateriaal bij het Afvalbrengstation (ABS). Deze verpakkingsfolie is minimaal 2,0 mm dik en doorzichtig. Andere verpakkingen, zoals bijvoorbeeld landbouwplastic, worden op het ABS niet geaccepteerd.
U verpakt de asbest met dit folie dubbel in hanteerbare verpakkingen. Op het ABS moet u de pakken namelijk zelf handmatig in de daarvoor bestemde container leggen.
U mag asbest alleen vervoeren wanneer u de toestemmingsbrief van de gemeente bij u heeft. Op het ABS meldt u dat u asbest heeft. U toont de ontvangstbevestigingsbrief van de gemeente en uw legitimatiebewijs. Op het ABS is voor het inzamelen van asbest een afgesloten container aanwezig. Deze wordt voor u geopend door het aanwezige personeel. Daarna kunt u uw asbest hierin leggen.

Tot slot

Heeft u meer dan 35 m2 asbest, dan kunt u niet op het ABS terecht en moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Ook bedrijven kunnen niet op het ABS terecht. Zij kunnen hun asbest kwijt bij een erkende asbestinzamelaar. Wilt u meer weten? Kijk eens op www.infomil.nl/asbestwegwijzer.

Meer informatie