Bodemkwaliteitskaart Dwingelderveld

Voor het gebied van en rondom het Dwingelderveld is een Bodemkwaliteitskaart opgesteld.

De kwaliteit ter plekke is door middel van steekproeven onderzocht en de onderzochte kwaliteit is met deze kaart vastgelegd (toepassingskaart). Dit betekent dat grondverzet in en vanuit dit gebied binnen kan plaatsvinden met gebruikmaking van deze kaart als milieuhygiënische kwaliteitsverklaring.

De kaart is vastgesteld in de gemeenten Westerveld, De Wolden en Midden-Drenthe en kan hier als milieuhygiënische kwaliteitsverklaring worden gebruikt. De bodemkwaliteitskaart is alleen van toepassing op de bovenste grondlaag van 50 cm.

Regels voor grondverzet

Grondverzet moet aan een aantal regels voldoen en er moet minimaal 5 dagen voor toepassing of opslag gemeld worden op de website van Agentschap NL. Wegen, verhardingen, bekende verontreinigingen en (zintuiglijke) verontreinigingen die tijdens werkzaamheden worden aangetroffen maken geen onderdeel uit van de bodemkwaliteitskaart. Hier moet dus apart onderzoek voor plaatsvinden.

In het bijbehorende bodembeheersplan en bodemkwaliteitskaart staat aangegeven waaraan het grondverzet moet voldoen om de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel te mogen gebruiken.

  • Bodembeheersplan deel 1
  • Bodembeheersplan deel 2
  • Toepassingskaart