Kwalibo

Eisen aan de uitvoerders van bodemwerkzaamheden.

Om de kwaliteit van uitvoering beter te waarborgen, stelt het Besluit bodemkwaliteit onder meer eisen aan de uitvoerders van bodemwerkzaamheden.

Erkende personen en bedrijven

Bepaalde werkzaamheden, zoals het uitvoeren van een bodemonderzoek of een bodemsanering, mogen alleen door erkende personen en bedrijven worden uitgevoerd. Opdrachtgevers moeten hier rekening mee houden, omdat een rapportage voor onderzoek of sanering anders niet in behandeling wordt genomen bij de beoordelende overheidsinstantie.

Het inschakelen van een erkend bedrijf of persoon garandeert naast een bepaalde kwaliteit ook dat het bedrijf onafhankelijk is van de opdrachtgever en geen belang heeft bij de uitkomst van een onderzoek of sanering. Lijsten met erkende bedrijven en personen vindt u op www.bodemplus.nl.

Meer informatie

Over de achtergronden en de wettelijke tekst van het Besluit bodemkwaliteit vindt u meer informatie op de website van het ministerie van I&M. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de bodemmedewerkers van de gemeente Westerveld.