Bestemmingsplan inzien

Wilt u weten welke activiteiten in een gebied of in een pand zijn toegestaan? Dan kunt u het bestemmingsplan raadplegen.

Plannen inzien

Bestemmingsplannen van na 1 januari 2010 kunt u online bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt alle plannen (ook die van vóór 1 januari 2010) inzien bij de gemeente. Kom daarvoor tijdens de openingstijden langs in het gemeentehuis.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat:

  • wat iemand mag bouwen;
  • waar iemand mag bouwen;
  • wat de functie van een gebouw mag zijn;
  • waar bijvoorbeeld woningen, winkels, wegen en groenstroken zijn toegestaan.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  1. De toelichting. Hierin zijn de kenmerken en bedoelingen van een gebied vastgelegd.
  2. De verbeelding. Op de kaart staat het bestemmingsplan getekend. De bestemmingen staan daarop aangegeven met kleuren, strepen en aanduidingen.
  3. De bestemmingsplanregels. In deze regels staat omschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming.