Bestemmingsplan wijzigen

Wilt u een bestemmingsplan laten wijzigen? Dan moet u hiervoor een wijzigingsplan indienen. De gemeente kan soms de bepalingen in een bestemmingsplan wijzigen. Dit kan voor u van belang zijn, bijvoorbeeld als u een (bouw)plan heeft die in strijd is met een bestemmingsplan.

Voorwaarden

De gemeente kan een bestemmingsplan alleen wijzigen als deze mogelijkheid in het bestemmingsplan zelf is opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid is onderdeel van het bestemmingsplan en kan worden uitgevoerd zolang de bestemming nog niet is gerealiseerd.

Aanvraag

Als u een positieve uitspraak heeft ontvangen op uw principeverzoek, dan kunt u vervolgens een verzoek doen tot het wijzigen van het bestemmingsplan. Hiervoor dient u een wijzingsplan in te dienen voorzien van een toelichting, regels en verbeelding.

Procedure

U moet voor het wijzigingsplan een aparte procedure doorlopen, waarbij eerst een ontwerpwijzigingsplan ter inzage wordt gelegd. Iedereen kan daarop een zienswijze indienen. Het college stelt vervolgens het wijzigingsplan vast, waarna het mogelijk is om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Meer informatie

Wet ruimtelijke ordening (Wro), artikel 3.6

Let op: de termen wijzigen en herzien worden vaak door elkaar gehaald. Een bestemmingsplan herzien is echter iets heel anders.