Principeverzoek

Als u bouwplannen heeft die niet (geheel) passen binnen het geldende bestemmingsplan, kunt u bij de gemeente een principeverzoek indienen.

Dit is niet verplicht, maar het kan wel extra kosten en teleurstellingen voorkomen. Met een principeverzoek vraagt u de gemeente om medewerking te verlenen aan uw plannen door middel van een ruimtelijke procedure: de projectprocedure.

Kosten

€ 361,- (tarief 2018)

Aanvraag

U dient een principeverzoek in via het aanvraagformulier principeverzoek (PDF - 132 kB). Dit formulier stuurt u naar de gemeente.

Voeg daarbij de volgende bijlagen toe in tweevoud:

  • Een uitgebreide beschrijving en motivatie van het plan (wat bent u van plan en waarom?).
  • Een inrichtingsschets van de huidige en gewenste situatie (op minimale schaal 1: 1000).
  • Foto’s van het bestaande bouwwerk en de omliggende omgeving.

Krijgt u een positief advies op uw principeverzoek en geeft de gemeente aan mee te werken aan uw plan door middel van een projectprocedure? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken en een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.

Geen bezwaar en beroep mogelijk

Een advies op een principeverzoek is geen formeel besluit. Er is dan ook geen bezwaar en beroep mogelijk tegen de uitkomst hiervan.