Achter 't Zaand 2 te Dwingeloo

Vastgesteld bestemmingsplan 'Achter 't Zaand 2' te Dwingeloo.

Overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening maken B&W bekend dat de raad op 21 september 2010 heeft besloten het bestemmingsplan 'Achter ’t Zaand 2' ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan is opgesteld om de verbouw van een bestaande woning op het perceel mogelijk te maken.

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag 20 oktober 2010 zes weken ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever. Tevens kunt u het Bestemmingsplan 'Achter 't Zaand 2' (PDF- 748 kB) downloaden als pdf.

Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend kan slechts beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze in te dienen. Beroep kan worden ingesteld gedurende de termijn van de terinzagelegging bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag).

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Hiertoe dient per afzonderlijke brief de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige voorziening.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0521 (bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur).