Facetplannen gemeente Westerveld

Bedrijventerrein Dieverbrug, Diever Kloosterstraat, Dwingeloo 2005, Nijensleek en Uffelte Schoolstraat (allen vastgesteld).

Gemeenten zijn volgens de Wet ruimtelijke ordening verplicht om voor hun hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Het bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk een bindend plan voor zowel overheid als burgers.

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Ze wijst daarin de bestemming, ofwel functie van de grond aan. Ook geeft het bestemmingsplan regels over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd is (bouwwerken). Aanvragen om omgevingsvergunningen worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Door de gemeente Westerveld is een belangrijke slag gemaakt met de herziening/actualisering van diverse bestemmingsplannen. Hierbij was het niet mogelijk om alle bestemmingsplannen in een keer te herzien. In de afgelopen jaren zijn de volgende plannen herzien:

  • Dwingeloo 2005;
  • Diever 2006;
  • Uffelte 2009;
  • Vledder 2009;
  • Kleine kernen (Dieverbrug, Havelterberg, Vledderveen en Zorgvliet) 2009;
  • Bedrijventerrein Nijensleek;
  • Beschermd Dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord (2011).