Grondprijzenbrief

Jaarlijks wordt door het college de grondprijzenbrief vastgesteld. In deze brief wordt inzichtelijk gemaakt welke prijzen de gemeente hanteert bij de verkoop en verhuur van gronden. Op 7 januari 2020 is de grondprijzenbrief voor 2020 vastgesteld.