Structuurvisie

Met de structuurvisie maakt de gemeenteraad duidelijk wat zij de komende 10 jaren wil versterken, ontwikkelen, herstructureren of juist wil behouden of beschermen.

De ruimtelijke structuurvisie van Westerveld bepaalt ook de richting van de bestemmingsplannen die in de toekomst worden opgesteld

De structuurvisie is vastgesteld door de gemeenteraad op 26 november 2013.

Zo werkt de digitale structuurvisie

De structuurvisie op ruimtelijkeplannen.nl heeft vier ingangen of vlakken op het scherm:

  1. Links: het welkomstwoord, waarin ook staat waar u terecht kunt met uw reactie en vragen.
  2. Rechtsboven: de thematabel waarin u kunt klikken op de cellen. U kunt gericht beleidsuitgangen en informatie ophalen over verschillende onderwerpen. Per thema staat waarvoor de gemeente een actieve, (mede)realiserende rol heeft en waarvoor andere partijen uitgenodigd worden.
  3. Midden: de structuurvisiekaart. Wanneer u hierop klikt, opent de kaart zich in een nieuw venster in groter formaat. Per dorp kunt u het dorpspaspoort inzien. De legenda-eenheden hebben korte toelichtingen.
  4. Rechtsonder: de rapportage-ingang, die opgebouwd is als een gewoon boekwerk. In ieder onderdeel kunt u kiezen voor een printversie. Ook kunt u kiezen voor alle tekst in een pagina: dan verschijnt helemaal onderaan een printknop, waarmee u de gehele structuurvisie in rapportvorm inclusief inhoudsopgave kunt printen.

Als u op www.ruimtelijkeplannen.nl naar ‘een plan bekijken’ gaat, kunt u kiezen voor ‘structuurvisies’. Vervolgens kunt u een structuurvisie zoeken op naam. Wanneer u ‘Westerveld’ intikt verschijnt de structuurvisie van de gemeente Westerveld. Via deze site kunt u ook het besluit van de raad en het aangenomen amendement inzien.

Extra bouwstenen

In Westerveld is bijna drie jaar gewerkt aan de ruimtelijke structuurvisie. Dit lijkt misschien lang, maar tussentijds zijn twee extra ‘bouwstenen’ opgesteld:

In de Visie op Wonen staat hoeveel en welk type woningen in de gemeente Westerveld tot 2020 gebouwd kunnen worden. De Sociale structuurvisie gaat over de toekomst van maatschappelijke voorzieningen, zoals dorpshuizen, sportaccommodaties en bibliotheken.