Structuurvisie

Met de structuurvisie maakt de gemeenteraad duidelijk wat zij de komende 10 jaren wil versterken, ontwikkelen, herstructureren of juist wil behouden of beschermen.

De gemeenteraad heeft op 26 november 2013 de ruimtelijke structuurvisie van Westerveld vastgesteld. Deze visie op de toekomst van Westerveld is geen 'pak papier' maar is opgebouwd als een website.

Ga naar de structuurvisie

Dit heeft een aantal grote voordelen: iedereen kan 7 dagen in de week, 24 uur per dag de toekomstvisie van Westerveld inzien. Alle onderliggende en 'aanpalende' beleidsstukken zijn ook direct, met een link, beschikbaar. Tenslotte heeft een digitaal document als voordeel, dat er goed op kaartmateriaal ingezoomd kan worden.

Zo werkt de digitale structuurvisie

De structuurvisie op ruimtelijkeplannen.nl heeft vier ingangen of vlakken op het scherm:

  1. Links: het welkomstwoord, waarin ook staat waar u terecht kunt met uw reactie en vragen.
  2. Rechtsboven: de thematabel waarin u kunt klikken op de cellen. U kunt gericht beleidsuitgangen en informatie ophalen over verschillende onderwerpen. Per thema staat waarvoor de gemeente een actieve, (mede)realiserende rol heeft en waarvoor andere partijen uitgenodigd worden.
  3. Rechtsmidden: de structuurvisiekaart. Wanneer u hierop klikt, opent de kaart zich in een nieuw venster in groter formaat. Per dorp kunt u het dorpspaspoort inzien. De legenda-eenheden hebben korte toelichtingen.
  4. Rechtsonder: de rapportage-ingang, die opgebouwd is als een gewoon boekwerk. In ieder onderdeel kunt u kiezen voor een printversie. Ook kunt u kiezen voor alle tekst in een pagina: dan verschijnt helemaal onderaan een printknop, waarmee u de gehele structuurvisie in rapportvorm inclusief inhoudsopgave kunt printen.

Als u op www.ruimtelijkeplannen.nl naar ‘een plan bekijken’ gaat, kunt u kiezen voor ‘structuurvisies’. Vervolgens kunt u een structuurvisie zoeken op naam. Wanneer u ‘Westerveld’ intikt verschijnt de structuurvisie van de gemeente Westerveld. Via deze site kunt u ook het besluit van de raad en het aangenomen amendement inzien.

Wat is een structuurvisie?

Een structuurvisie is het instrument om de visie en de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor het hele grondgebied van de gemeente vast te leggen. Hierbij wordt de ruimtelijke invloed van allerlei verschillende beleidsterreinen bekeken zoals milieu, infrastructuur, wonen, cultuurhistorie, landschap, economie en welzijn.

Met een structuurvisie maakt de gemeenteraad duidelijk wat zij de komende tien jaren wil versterken, ontwikkelen, herstructureren of juist wil behouden of beschermen. Daarmee bepaalt de structuurvisie ook de richting van de bestemmingsplannen die in de toekomst worden opgesteld.

Twee extra bouwstenen

In Westerveld is bijna 3 jaar gewerkt aan de ruimtelijke structuurvisie. Dit lijkt misschien lang, maar tussentijds zijn twee extra ‘bouwstenen’ opgesteld: de 'Visie op Wonen' en de 'Sociale structuurvisie'. Beide documenten kunt u hieronder downloaden en bekijken:

In de Visie op Wonen staat hoeveel en welk type woningen in de gemeente Westerveld tot 2020 gebouwd kunnen worden. De Sociale structuurvisie gaat over de toekomst van maatschappelijke voorzieningen zoals dorpshuizen, sportaccommodaties en bibliotheken.