Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

Bent u van plan om een bedrijf of milieubedreigende activiteiten te starten of te veranderen? Dan moet u zich houden aan de regels van het Activiteitenbesluit.

In veel gevallen moet u een melding doen van de activiteiten die in uw bedrijf plaatsvinden. Als er bepaalde grote milieubelastende activiteiten plaatsvinden, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Kosten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning (activiteit Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)) of het doen van een melding is gratis.

Houd wel rekening met de kosten voor:

  • het laten opstellen van een milieutekening,
  • het inhuren van deskundige begeleiding (adviseurs) of
  • eventuele onderzoeken die voor een melding of een omgevingsvergunning van u verlangd kunnen worden.

Aanvraag

Controleer via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) welk type op uw bedrijf van toepassing is (A, B of C). Ook controleert u hier of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning voor de activiteit Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) moet aanvragen.

Melding doen

Als u een melding moet doen, kunt u dat direct via de AIM doen. Na het doorlopen van de vragen weet u ook aan welke milieuregels van het Activiteitenbesluit u moet voldoen.

De melding moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • Een plattegrondtekening van het bedrijf.
  • Een situatietekening waarop de ligging van het bedrijf in zijn directe omgeving is aangegeven.
  • Eventueel aanvullende gegevens, zoals een rapport van een nulsituatie-bodemonderzoek of een akoestisch onderzoek.

Omgevingsvergunning aanvragen

Heeft u een omgevingsvergunning nodig, dan vraagt u die aan via het Omgevingsloket.

U kunt zich identificeren met eHerkenning.

Melding doen en omgevingsvergunning aanvragen

Moet u een melding doen voor de milieuactiviteiten, maar heeft u voor hetzelfde project een omgevingsvergunning nodig is? Dan geldt het doen van de melding als indieningsvereiste voor de aanvraag omgevingsvergunning.

Zorg er dus voor dat u een complete milieumelding voor of samen met de aanvraag omgevingsvergunning indient.

Zaken om vooraf rekening mee te houden

Bestemmingsplan

Vooruitlopend op het doen van een melding of het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u nagaan of de vestigingsplaats van uw bedrijf of de veranderingen die u wilt doorvoeren niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Raadpleeg de plannen via www.ruimtelijkeplannen.nl of neem contact op met de gemeente.

Conceptaanvraag / vooroverleg

Het kan verstandig zijn een conceptaanvraag in te dienen of een vooroverleg aan te vragen. De gemeente kan, voor zover mogelijk, van tevoren inschatten of uw aanvraag of melding kans van slagen heeft. Daarnaast kan de gemeente aangeven welke aanvullende onderzoeken en vergunningen u eventueel nodig heeft en welke procedures u moet doorlopen.

Natuurbeschermingswetvergunning

Kunnen uw activiteiten schadelijk zijn voor de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied (of beschermd natuurmonument)? Dan heeft u een natuurbeschermingswetvergunning van de provincie nodig. Het is van belang dat u tijdig bij de provincie informeert of u die vergunning nodig heeft. Zo voorkomt u dat u beschikt over een omgevingsvergunning, maar de activiteiten niet mag uitvoeren omdat de provincie geen natuurbeschermingswetvergunning afgeeft.

3 typen bedrijven / inrichtingen

Afhankelijk van hoe schadelijk de bedrijfsactiviteiten zijn voor het milieu, onderscheidt het Activiteitenbesluit 3 typen inrichtingen:

  • Type A: de (bedrijfs)activiteiten hebben weinig negatieve invloed op het milieu (bijvoorbeeld huisartsen, kleine kantoren of banken). U heeft geen meldingsplicht, maar moet wel voldoen aan de regels van het Activiteitenbesluit.
  • Type B: de bedrijfsactiviteiten hebben een negatieve invloed op het milieu (bijvoorbeeld drukkerijen, autobedrijven of restaurants). Voor dit type bedrijf geldt een meldingsplicht en moet u voldoen aan de regels van het Activiteitenbesluit. Afhankelijk van de activiteiten die een type B-inrichting wilt uitvoeren, is daarnaast ook een ‘Omgevingsvergunning beperkte milieutoets’ (OBM) noodzakelijk.
  • Type C: de bedrijfsactiviteiten hebben veel negatieve invloed op het milieu (bijvoorbeeld intensieve agrarische bedrijven, industriële productiebedrijven of bedrijven die veel gevaarlijke stoffen opslaan). Voor deze bedrijven geldt een vergunningsplicht. Naast de voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning (onderdeel milieu), kunnen daarnaast ook regels van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.