Bouwwerkzaamheden melden of afmelden

U kunt starten met de bouw, verbouwing of het gebruik van een gebouw of terrein zodra u de omgevingsvergunning heeft ontvangen. Als u gaat starten met de bouw, meldt u dit vooraf aan de gemeente. Onze toezichthouder bouwen controleert op de kwaliteit van de bouwwerkzaamheden. Het toezicht heeft als doel dat u veilig kunt wonen.

Wat u moet weten

•    U moet minimaal 2 werkdagen voor aanvang melding doen van de start van de werkzaamheden
•    Als de volledige bouw is afgerond moet u dit altijd melden

Benodigdheden

We vragen u in de melding o.a. naar het zaaknummer. U vindt deze op de beschikking van de verleende omgevingsvergunning.