Bouwwerkzaamheden melden of afmelden

U kunt starten met de bouw, verbouwing of het gebruik van een gebouw of terrein zodra u de omgevingsvergunning heeft ontvangen en deze in werking is getreden. Wij adviseren de bezwaartermijn van zes weken af te wachten. Als u gaat starten met de bouw, meldt u dit vooraf aan de gemeente. Onze toezichthouder bouwen controleert de vergunning. Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking getreden. Het doel van deze wet is de bouwkwaliteit te verhogen. Deze wet geldt niet meteen voor alle bouwwerken. U krijgt van de gemeente te horen of de Wkb van toepassing is op uw (bouw)plan. In dat geval loopt de controle en toezicht namelijk anders. Meer hierover leest u via Wet kwaliteitsborging (Wkb) - Gemeente Westerveld

Wat u moet weten

  • U moet minimaal twee werkdagen voor aanvang melding doen van de start van de werkzaamheden;
  • Als de volledige bouw is afgerond moet u dit altijd melden.

Benodigdheden

We vragen u in de melding naar het zaaknummer. U vindt deze op de beschikking van de verleende omgevingsvergunning.