Drank- en horecavergunning

Als u alcohol verkoopt in een horecabedrijf, slijterij, sportkantine of gemeenschapshuis heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Als u op een evenement zwakalcoholische drank wilt schenken, heeft u een ontheffing voor de Drank- en Horecawet nodig. Lees hiervoor Alcohol schenken tijdens een evenement.

Kosten

 • Aanvraag vergunning (volgens artikel 3 Drank- en Horecawet): € 211,20
 • Melding bij wijziging leidinggevende(n) (volgens artikel 30 en 30a Drank- en Horecawet): € 105,60

(tarief 2021)

Aanvraag

U vraagt de vergunning schriftelijk, online of aan de balie van bij de gemeente aan.

Reguliere horeca of slijterij

Wanneer u alcohol verkoopt in een regulier horecabedrijf of een slijterij moet u de volgende formulieren invullen:

Paracommerciële horeca

Wanneer u als stichting of vereniging alcohol verkoopt in een sportkantine, dorpshuis, gemeenschapshuis etc. moet u de volgende formulieren invullen:

Meesturen of meenemen

Naast de bovenstaande formulieren moet u in beide gevallen ook een kopie meesturen of meenemen van:

 • de Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden en ondernemers;
 • het legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en ondernemers;
 • de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden (voor zover van toepassing);
 • het uittreksel uit het KvK-handelsregister die maximaal 6 maanden oud is;
 • het bestuursreglement van de vereniging of stichting;
 • de naam, adres, geboorteplaats en -datum van minderjarige kinderen van alle leidinggevenden en ondernemers.

Voorwaarden

Een drank- en horecavergunning wordt alleen afgegeven wanneer iedere leidinggevende:

 • minimaal 21 jaar oud is;
 • over de Verklaring Sociale Hygiëne beschikt;
 • niet onder curatele staat;
 • niet uit de ouderlijk macht is ontheven;
 • van goed levensgedrag is.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • Het moet aannemelijk zijn dat tijdens de openingstijden van het horecabedrijf of de slijterij altijd ten minste één leidinggevende aanwezig is.
 • De inrichting van het horecabedrijf voldoet aan de Inrichtingseisen.

Wijzigingen

Als er iets wijzigt in uw bedrijf, vereniging of stichting moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Is een leidinggevende gestopt en/of is er een nieuwe leidinggevende bijgekomen? Dan moet u dit melden via het formulier wijziging leidinggevenden (PDF - 34 kB). U hoeft in dit geval geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Meer informatie

Op www.ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over alcohol schenken.