Omgevingsvergunning inzien

Wilt u een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning inzien? Dat kan, op afspraak bij de gemeente.

In de omgevingsvergunning kunnen vergunningen die betrekking hebben op de leefomgeving worden samengevoegd. Hierbij kunt u denken aan bouw-, sloop-, kap- en inritvergunningen, maar ook aan vergunningen op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening/omgevingsplan.

De gemeente publiceert alle aanvragen en vergunningen in de lokale krant De Westervelder-Wolder courant. Deze is te lezen via Digitale Krant (westervelder.nl)  . Ook worden alle aanvragen en vergunning gepubliceerd op www.overheid.nl. In de publicaties leest u in welke fase de aanvraag zich bevindt, hoe lang de aanvraag ter inzage ligt en welke inspraakmogelijkheden u heeft. 

U kunt ook digitaal op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen en aanvragen in uw omgeving. Dit kunt u aanvragen door te gaan naar: Berichten over uw Buurt - Rondom uw woonadres (overheid.nl)

Kosten

Het inzien van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is gratis.

Aanvraag

Neem contact op met de gemeente om een afspraak te maken. In het gemeentehuis is een ruimte gereserveerd waar u aanvragen voor omgevingsvergunningen kunt inzien op een computer.