Omgevingsvergunning inzien

Wilt u een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning inzien? Dat kan, op afspraak bij de gemeente.

In de omgevingsvergunning worden vergunningen die betrekking hebben op de leefomgeving samengevoegd. Hierbij moet u denken aan bouw-, sloop-, kap- en inritvergunningen, maar ook aan vergunningen op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening.

De gemeente publiceert alle aanvragen in de lokale krant De Westervelder en op de gemeentelijke website. In deze publicaties leest u in welke fase de aanvraag zich bevindt, hoe lang de aanvraag ter inzage ligt en welke inspraakmogelijkheden u heeft.

Kosten

Het inzien van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is gratis.

Aanvraag

Neem contact op met de gemeente om een afspraak te maken. In het gemeentehuis is een ruimte gereserveerd waar u aanvragen voor omgevingsvergunningen kunt inzien.

Meer informatie

Wet openbaarheid van bestuur