Vooroverleg omgevingsvergunning

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Als u een goed beeld heeft van uw plannen en vooraf wilt weten of de gemeente het plan zal goedkeuren, dan kunt u een vooroverleg aanvragen.

In het vooroverleg kijken we of het plan past in het bestemmingsplan en zo niet of er kan worden afgeweken. Ook wordt het plan voorgelegd aan de welstandscommissie. Op deze manier weet u bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning wat u ongeveer kunt verwachten en kunt u mogelijk kosten besparen.

Let op: een vooroverleg heeft geen juridische status.

Kosten

€ 365,- (tarief 2019)

Deze kosten worden in mindering gebracht bij de definitieve aanvraag omgevingsvergunning.

Aanvraag

Via het Omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning.

U ontvangt (afhankelijk van de complexiteit) binnen 6 weken een reactie.

Let op:

  • Vermeld duidelijk op het formulier dat het gaat om een vooroverleg. Anders beschouwt de gemeente het als een gewone omgevingsvergunningsaanvraag.
  • Als u een gesprek wenst of bij de beoordeling door welstand aanwezig wilt zijn, geeft u dit aan op het aanvraagformulier.

Voordelen van het vooroverleg

  • U hoeft niet meteen aan alle indieningsvereisten te voldoen.
  • U krijgt een antwoord op de vraag of uw plannen wel of niet mogelijk zijn.
  • Op deze manier kunt u een weigering van de aanvraag omgevingsvergunning voorkomen.
  • Het kan ervoor zorgen dat uw aanvraag omgevingsvergunning sneller verloopt.

Vooroverleg niet verplicht

Het indienen van een conceptaanvraag of het aanvragen van een vooroverleg is niet verplicht. Het staat u vrij om direct een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.