Watervergunning

Verricht u activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater? Dan moet u dit melden.

Vaak volstaat een melding, maar voor de volgende activiteiten heeft u een watervergunning nodig:

  • Het direct lozen van afvalwater op oppervlaktewateren.
  • Het onttrekken van grondwater.
  • Activiteiten bij bijvoorbeeld een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg of dijk.
  • De aanleg van een waterberging.
  • Het dempen van water.

Aanvraag

U kunt via de vergunningcheck op het omgevingsloket uitzoeken of u een melding moet doen of een watervergunning moet aanvragen. Deze check bevat ook informatie over watermeldingen en -vergunningen op grond van de lokale regelgeving van alle waterschappen.

Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal of schriftelijk aanvragen via het omgevingsloket. Ook de melding kunt u daar digitaal of schriftelijk doen. U identificeert zich met eHerkenning.

Vragen

Heeft u vragen, twijfels of onduidelijkheden? Neem dan contact op met Waterschap Drents Overijsselse Delta.