Aangifte doen van overlijden

Is een naaste van u overleden? Meestal doet de begrafenisondernemer dan aangifte van overlijden, maar u mag als naaste ook zelf aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

Aanvraag

Aangifte van overlijden doet u aan de balie van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. In de gemeente Westerveld moet u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521 of per e-mail via info@gemeentewesterveld.nl.

Neem het volgende mee:

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning).
  • Een verklaring van overlijden, afgegeven door de arts.
  • Indien van toepassing: het trouwboekje van de overledene.

Overleden tijdens een reis

Komt iemand tijdens een reis binnen Nederland te overlijden? Dan geldt de gemeente waar de overledene het voertuig verlaat als de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Is er sprake van overlijden buiten Nederland aan boord van een Nederland zeeschip? Dan moet de gezagvoerder van het schip een tijdelijke overlijdensakte opmaken en een afschrift hiervan naar de gemeente Den Haag sturen. De gemeente Den Haag maakt de definitieve overlijdensakte op.

Overleden in het buitenland

Is uw reisgenoot, vriend, familielid of collega in het buitenland overleden? Dan moet u het overlijden laten registreren bij de lokale autoriteiten, zoals het gemeentehuis. U krijgt dan een overlijdensakte.

De buitenlandse overlijdensakte is ook geldig in Nederland als deze de noodzakelijke legalisaties bevat. U kunt deze buitenlandse akte laten inschrijven bij de Dienst Publiekszaken, afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Meer informatie

Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over overlijden en overlijden in het buitenland.