Aangifte doodgeboren kind

Is uw kind na 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente waar het kind is geboren. Het is wettelijk verplicht om een doodgeboren kind na een zwangerschap van 24 weken te begraven of cremeren.

Aanvraag

U moet hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521 of per e-mail via info@gemeentewesterveld.nl.

Aangifte doen

Voor de aangifte komt u langs bij de gemeente. Bent u niet in staat om zelf aangifte te doen? Iedereen die aanwezig was bij de bevalling mag aangifte doen. Ook iemand van het ziekenhuis of de uitvaartondernemer mag aangifte doen.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Een verklaring van een arts of verloskundige.

Zwangerschap korter dan 24 weken

Is uw kind vóór 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan mag u aangifte doen, maar dit hoeft niet. Bij aangifte krijgt u toestemming om uw kind te begraven of cremeren.