Begrafenis of crematie

Is uw naaste overleden en wilt u de begrafenis of crematie regelen? Veel nabestaanden laten zich hierin bijstaan door een uitvaartondernemer. Deze kan voor u aangifte doen van overlijden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Aangifte doen

U, of de uitvaartondernemer, moet binnen zes dagen na de dag van overlijden, aangifte doen bij de gemeente.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Een verklaring van overlijden, opgesteld door de behandelend arts of een gemeentelijke lijkschouwer.

Bepalen datum begrafenis of crematie

Als u, of de uitvaartondernemer, aangifte van overlijden heeft gedaan, ontvangt u van de gemeente verlof tot begraven of cremeren. Dit verlof heeft u nodig om opdracht te geven tot begrafenis of crematie. In overleg met de gemeente en een uitvaartcentrum kunt u de datum voor de begrafenis of crematie bepalen. Een begrafenis of crematie moet binnen zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden. Mocht u buiten kantooruren een datum willen bespreken met de gemeente, dan kunt u bellen met onze grafdelver via telefoonnummer 06 - 510 765 77 .

Meer informatie

Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over begraven en cremeren.