Echtscheiding

Wilt u gaan scheiden? Dan heeft u een advocaat nodig. De advocaat dient voor u het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Zodra de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan, moet uw advocaat de echtscheiding binnen 6 maanden laten inschrijven bij de gemeente waar u getrouwd bent.

Meenemen

Naar de advocaat neemt u het volgende mee:

  • Een afschrift van de huwelijksakte.
  • Van beide partners een uittreksel uit de Basisregistratie Personen met vermelding van nationaliteit en verblijfsduur.
  • Afschriften van de geboorteakten van minderjarige kinderen.

Voor het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente is nodig:

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving.
  • Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking.
  • Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen van de partijen beroep heeft aangetekend. Dit is niet nodig wanneer beide (ex-)partners samen een schriftelijk verzoek indienen.

Buitenlandse echtscheiding

Bent u in het buitenland gescheiden? Dan moet u ervoor zorgen dat uw echtscheiding bij de gemeente wordt geregistreerd.

Er zijn geen kosten verbonden aan de registratie van de buitenlandse echtscheiding. Wilt u echter een uittreksel waaruit blijkt dat de echtscheiding is geregistreerd? Dan zijn daar wel kosten aan verbonden.

Het laten registeren van uw buitenlandse scheiding doet u op afspraak bij de gemeente. U neemt daarbij het volgende mee:

  • Het originele echtscheidingsvonnis. Uit dit vonnis moet blijken dat de uitspraak definitief is (er kan dan geen beroep meer tegen het vonnis worden ingesteld). Als het vonnis niet in het Nederlands is, moet de tekst vertaald worden door een in Nederland beëdigd tolk/vertaler. Duitse, Engelse en Franse documenten hoeven niet vertaald te worden.
  • De meeste documenten uit het buitenland moeten in het land zelf worden gelegaliseerd of voorzien worden van een apostille.
  • Als het vonnis in het buitenland moet worden ingeschreven bij de burgerlijke stand, moet u ook het bewijs van inschrijving meenemen.
  • Als het huwelijk in Nederland is gesloten, is het verstandig om de echtscheiding te laten registreren bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. Anders blijft uw huwelijk in de registers van de burgerlijke stand bestaan.

Tips

Geldplan scheiden

Een echtscheiding kan grote financiële gevolgen hebben. Daarom heeft Startpunt Geldzaken Westerveldhet Geldplan Scheiden gemaakt. Het Geldplan Scheiden helpt inwoners om geldproblemen te voorkomen door de huidige inkomsten en uitgaven en die van de nieuwe situatie goed op een rij te zetten. Daarnaast geeft dit Geldplan een overzicht van de veranderingen waar inwoners mee te maken hebben of krijgen wanneer ze uit elkaar gaan. Ook zien ze hoe ze inkomsten kunnen vergroten en op uitgaven kunnen besparen. Het Geldplan Scheiden is sinds de lancering in 2021 al ruim 10.000 keer ingevuld.