Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Als u wilt trouwen in de gemeente Westerveld vult u een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in. Dit stond vroeger bekend als in ondertrouw gaan.

Tussen het moment van ontvangst van de melding en het huwelijk/geregistreerd partnerschap zelf moeten veertien dagen zitten. De melding is één jaar geldig, gerekend vanaf de datum van ontvangst door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Overleg de datum eerst met afdeling Burgerzaken van uw huwelijksgemeente. Dit doet u om eventuele teleurstelling van een reeds volgeboekte datum te voorkomen.

Kosten

Wat Tarief 2024
Huwelijk/geregistreerd partnerschap of het omzetten van een partnerschap
in het gemeentehuis.
€ 405,85
Huwelijk/geregistreerd partnerschap of het omzetten van een partnerschap
zaterdag in het gemeentehuis
€ 806,60
Huwelijk/geregistreerd partnerschap of het omzetten van een partnerschap
op een vrije locatie
€ 541,95
Huwelijk/geregistreerd partnerschap of het omzetten van een partnerschap
buiten openingstijden, op een vrije locatie*
€ 693,80
Huwelijks- of partnerschapsboekje
(alleen ingeval het een kosteloos huwelijk betreft en men een boekje wenst)
€   26,35
Benoeming in Westerveld van een elders benoemde ambtenaar burgerlijke stand
(per huwelijk)
€ 114,60
Getuigen van de gemeente (als u zelf geen getuigen levert; per getuige, minimaal 2,
(alleen op werkdagen in het gemeentehuis)
€   28,65

 

* Iedere andere locatie dan de raadzaal van het gemeentehuis

Aanvraag

U kunt de melding voorgenomen huwelijk/partnerschap op twee manieren invullen:

 1. Digitaal via het formulier bovenaan deze pagina. U heeft beiden een DigiD-code nodig.
 2. Via het printformulier (PDF - 257 kB) Deze kunt u persoonlijk inleveren aan de balie of opsturen.

Bij het online indienen heeft u uw DigiD code nodig. Ieder moet inloggen met zijn/haar eigen DigiD om de aanvraag te ondertekenen.

De benodigde kopie/scan van uw geldige legitimatiebewijs én die van de getuigen kunt u in het formulier uploaden.

 

Let op

Neem contact op met de gemeente als:

 • minimaal één van u beiden niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit;
 • u geen gemeenschapsonderdaan (EU-onderdaan) bent;
 • u geen verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd heeft;
 • u geen verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd heeft;
 • u permanent woonachtig in het buitenland bent; ;
 • één van u beiden of allebei in het buitenland bent geboren of in het buitenland heeft gewoond. Er kunnen aanvullende documenten uit het buitenland nodig zijn.

Trouwambtenaren

U kunt kiezen uit zes trouwambtenaren (buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand, BABS). Omdat de meeste trouwambtenaren hiernaast nog een gewone baan hebben en dus niet altijd elke dag beschikbaar zijn, vragen wij u 3 namen door te geven. Mocht uw eerste keus niet kunnen, benaderen we de 2e en zo verder.

Lijst met buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand (PDF - 171 kB)

Ook is het mogelijk om uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te laten voltrekken door een eigen trouwambtenaar, deze moet als trouwambtenaar in functie, benoemd en beëdigd zijn. Hiervan moeten het benoemings- en beëdigingsbesluit worden ingeleverd.

Getuigen

U mag minimaal twee en maximaal vier meerderjarige getuigen hebben.

Gratis trouwen

Op maandagochtend tussen 09.30 en 11.30 uur biedt de gemeente de mogelijkheid om kosteloos een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan. Deze huwelijksvoltrekking heeft een sober karakter; er wordt geen toespraak gehouden, er is alleen sprake van de officiële huwelijksvoltrekking of registratie van het partnerschap en dit duurt ongeveer tien minuten.

Het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken in een spreekkamer in het bijzijn van de getuigen. Om hiervan gebruik te maken moet u contact opnemen met de gemeente om een datum vast te leggen en de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap indienen.

Trouwen op een vrije locatie

U kunt een verzoek doen om uw huwelijk/geregistreerd partnerschap te laten voltrekken op een 'vrije' locatie (iedere andere locatie dan de raadzaal), mits deze voldoet aan de voorwaarden:

 • Het reserveren en inrichten van de trouwruimte of vrije trouwlocatie is een verantwoordelijkheid van de partners.
 • U moet zich er vroegtijdig van vergewissen dat de betreffende locatie beschikbaar is.
 • Indien de ruimte geschikt en beschikbaar is, moet de door de gemeente Westerveld verstrekte concept overeenkomst door de eigenaar of beheerder worden ondertekend. Hiermee geeft deze aan in te stemmen met de aanwijzing tot vrije locatie.
 • De kosten voor het gebruik van de vrije locatie worden rechtstreeks door de betreffende locatie aan het bruidspaar in rekening gebracht. Dit bedrag staat los van de leges die de gemeente voor het sluiten van een huwelijk in rekening brengt.
 • De plechtigheid moet altijd worden voltrokken in een gebouw. Wel mag een terras en/of tuin behorende bij een gebouw worden gebruikt voor het voltrekken van het huwelijk, mits instemming van de trouwambtenaar en indien noodzakelijk per direct het huwelijk alsnog in dat gebouw kan plaatsvinden.

U kunt dit aangeven op de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap.