Geheimhouding persoonsgegevens

In de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan uw persoonsgegevens. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere organisaties, vraagt u geheimhouding aan. Alleen overheidsorganisaties die dat op grond van de wet mogen, kunnen dan nog uw gegevens inzien.

Als u geheimhouding heeft aangevraagd, mag de gemeente uw gegevens niet doorgeven aan:

  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling.
  • organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren, zoals advocaten.
  • organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sport- of muziekvereniging of een goed doel, zoals het Rode Kruis.

Geheimhouding aanvragen of intrekken met DigiD

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen via bovenstaand formulier.

Ook als u de geheimhouding wilt opheffen, kunt u bovenstaand formulier gebruiken.

Geheimhouding aanvragen zonder DigiD

Als u geen DigiD heeft, kunt u de geheimhouding ook regelen aan de balie van het gemeentehuis of per post. 

Aan de balie

  • U dient vooraf een afspraak te maken via het afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee: paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument.

Per post

  • Schrijf een brief waarin u vraagt om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft geen reden te geven waarom u geheimhouding aanvraagt.
  • Zet uw handtekening onder de brief.
  • Stuur de brief met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) naar: Gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.

Meer informatie