Geheimhouding persoonsgegevens

Scroll naar

De gemeente is verplicht om uw gegevens aan verschillende instanties, zoals de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de belastingdienst te verstrekken. Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om aan derden geen gegevens over u uit de Basisregistratie Personen (BRP) te verstrekken.

Geheimhouding

U kunt om geheimhouding van uw gegevens vragen. Het gaat dan om informatie die de gemeente verstrekt aan:

  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen;
  • de zogeheten 'vrije derden' zoals sport- en muziekverenigingen;
  • de zogeheten 'verplichte derden', bijvoorbeeld advocaten, zonder dat er eerst een belangenafweging is gemaakt.

De gemeente verstrekt zonder uw toestemming nooit gegevens aan particulieren.

Verzoek indienen

Het verzoek tot geheimhouding van uw BRP-gegevens kunt u op twee maniere indienen:

  • Aan de balie van het gemeentehuis: Neem uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee. Voor een verzoek tot geheimhouding moet u een afspraak maken. Bel hiervoor naar 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.
  • Schriftelijk: U stuurt een ondertekende brief en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente. U hoeft bij dit verzoek geen reden voor het verzoek tot geheimhouding op te geven.

Meer informatie