Paspoort, tweede

U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig heeft. Bijvoorbeeld als u regelmatig reist naar landen met een visumplicht. Het kan dan voorkomen dat u uw paspoort niet kunt gebruiken omdat het op een ambassade ligt voor een visumaanvraag. Of als u regelmatig reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw eerste paspoort kunnen dan problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land. Voor het aanvragen en afhalen van een (tweede) paspoort moet u een afspraak maken. Dat kan via het afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Kosten

 • Paspoort vanaf 18 jaar € 83,85
 • Paspoort jonger dan 18 jaar € 63,40
 • Spoedprocedure paspoort € 57,05 extra

(Tarief 2024)

Aanvraag

Vaststelling aanspraken

 1. Een aanvrager die aanspraak wil maken op een 2e paspoort moet aantonen:
  • dat hij in een reis, achtereenvolgens verschillende, land(en) moet(en) bezoeken waarbij er een gerede kans is dat toelating tot een land op problemen zal stuiten, omdat uit het daartoe over te leggen nationaal paspoort blijkt dat hij eerder in een ander land is geweest, dan wel,
  • dat hij regelmatig dringend moet reizen op een tijdstip dat zijn nationale paspoort zich in verband met visering bij een buitenlandse vertegenwoordiging bevindt. In beide gevallen moet het gaan om een land waar niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd. Voor reizen naar die landen kan de burger een Nederlandse identiteitskaart gebruiken.
 2. De aanvrager moet over een nationaal paspoort beschikken dat bij de aanvraag nog minimaal zes maanden geldig is. Voor de vernieuwing van een 2e paspoort moet opnieuw vastgesteld worden of de aanvrager aanspraak kan maken op een 2e paspoort. Het is ook mogelijk om een 2e zakenpaspoort aan te vragen.
 3. De aanvrager mag niet voorkomen in het Register Paspoortsignaleringen.

Bewijsstukken

U moet aantonen dat u in aanmerking komt voor een tweede paspoort door overlegging van (objectieve) bewijsstukken. De uitgevende instantie kan dit controleren aan de hand van het huidige (2e) paspoort door analyse van het reisgedrag van de aanvrager (stempels, visa etc.). In het geval het niet mogelijk is op basis daarvan tot een oordeel te komen, kan de uitgevende instantie de aanvrager om andere bewijsstukken vragen. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • Een boeking van een reis naar een land dat volgens de lijst van Buitenlandse Zakenconflicteert met een land waarvan in het eerste paspoort een visum zit. Als de uitgevende instantie daartoe aanleiding ziet kan hij de boeking controleren (door bv. het inzien van een digitale boeking bij een reisorganisatie).
 • Een boeking voor een reis én een bewijs van een buitenlandse vertegenwoordiging waaruit blijkt dat het 1e paspoort in verband met de aanvraag van een visum bij de ambassade of consulaat is. Als de uitgevende instantie daartoe aanleiding ziet kan de verklaring van een buitenlandse vertegenwoordiging, in de meeste gevallen, door middel van telefonisch contact geverifieerd worden.

Bijzonderheden

 • Een tweede paspoort wordt niet verstrekt als noodpaspoort.
 • Een tweede paspoort is twee jaar geldig vanaf de afgiftedatum.
 • Naast het (eerste) paspoort en tweede paspoort mag u ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten.
 • Als u uw bestaande tweede paspoort wilt vernieuwen, moet u opnieuw de noodzaak van het paspoort aantonen
 • U bent persoonlijk aanwezig bij het aanvragen en ophalen van het paspoort. Maak telefonisch een afspraak via 14 0521 of online via de afsprakenformulier.
 • U moet uw reisdocumenten afhalen binnen de wettelijke termijn van 3 maanden na aanvraagdatum. Haalt u het document niet binnen die periode af dan wordt het vernietigd. Wilt u vervolgens een nieuw document aanvragen dan is daarvoor een nieuwe aanvraag nodig en betaalt u opnieuw de aanvraagkosten

Meer informatie