Vluchtelingenpaspoort

Bent u erkend als vluchteling en wilt u naar het buitenland reizen? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Een vluchtelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument en een legitimatiebewijs. U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Kosten

De kosten voor een vluchtelingenpaspoort bedragen € 63,40

(Tarief 2024)

Aanvraag

U moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het vluchtelingenpaspoort, ook uw (jonge) kinderen. Voor het aanvragen en ophalen moet u een afspraak maken. Dat kan via het online afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden. Na vijf werkdagen kunt u het paspoort ophalen.

Meenemen

 • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als deze verlopen zijn.
 • Uw verblijfsvergunning, type III of IV.
 • Eén pasfoto. De vakfotograaf kent de vereisten voor een pasfoto.
 • Bij vermissing of diefstal: een Nederlands proces-verbaal. Dit geldt ook als het paspoort in het buitenland is verloren of gestolen.
 • Indien jonger dan 18 jaar: ingevuld toestemmingsformulier reisdocument minderjarige en legitimatiebewijs van beide ouders (of van degene die het gezag heeft over het kind). Als de ouders meekomen naar de gemeente, kunnen ze het formulier ter plekke invullen.
 • Geld: u betaalt het paspoort bij de aanvraag met pin of contant.

Voorwaarden

U krijgt een vluchtelingenpaspoort als:

 • u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente;
 • u een verblijfsvergunning heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd, type III- of IV-document;
 • u door de vreemdelingendienst erkend bent of toegelaten bent als vluchteling (A-status) en u niet als zodanig tot de landen Curacao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba bent toegelaten;
 • uw identiteit en nationaliteit vaststaat.

Verschil vreemdelingenpaspoort en vluchtelingenpaspoort

Er bestaat een vreemdelingenpaspoort en een vluchtelingenpaspoort. Voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort moet u een vluchtelingenstatus hebben. Deze status krijgt u als u erkend bent als vluchteling. Als u geen vluchtelingenstatus heeft, komt u in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort.

Kinderen

 • Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben (paspoort). De bijschrijving van uw kinderen in uw eigen paspoort is niet meer geldig.
 • Iedereen die medische zorg ontvangt, moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. De identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector.

Meer informatie