Vreemdelingenpaspoort

Bent u een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning? En kunt u in het land van herkomst geen reisdocument krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument en een legitimatiebewijs. U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Kosten

De kosten voor een vreemdelingenpaspoort bedragen € 63,40

(Tarief 2024)

Aanvraag

Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het vreemdelingenpaspoort, dus ook (jonge) kinderen. Voor het aanvragen en ophalen moet u een afspraak maken. Dat kan online via het afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Het duurt twee maanden voordat u het vreemdelingenpaspoort krijgt. Zodra het paspoort klaar is, krijgt u daarvan bericht.

Meenemen

  • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als deze verlopen zijn.
  • Uw geldige verblijfsvergunning.
  • Eén pasfoto. De vakfotograaf kent de vereisten voor een pasfoto.
  • Bij vermissing of diefstal: een Nederlands proces-verbaal. Dit geldt ook als het paspoort in het buitenland is verloren of gestolen.
  • Indien jonger dan 18 jaar: ingevuld toestemmingsformulier reisdocument minderjarige (PDF - 17,0 kB) en legitimatiebewijs van beide ouders (of van degene die het gezag heeft over het kind). Als de ouders meekomen naar de gemeente, kunnen ze het formulier terplekke invullen.

Voorwaarden

U krijgt een vreemdelingenpaspoort als:

  • u kunt aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen of dat het voor u niet mogelijk is om een reisdocument in een ander land aan te vragen;
  • u een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • u bent ingeschreven bij de gemeente;
  • uw identiteit en nationaliteit vaststaat.

Kinderen

  • Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben (paspoort of Nederlandse identiteitskaart). De bijschrijving van uw kinderen in uw eigen paspoort is niet meer geldig.

Verschil vreemdelingenpaspoort en vluchtelingenpaspoort

Er bestaat een vreemdelingenpaspoort en een vluchtelingenpaspoort. Voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort moet u een vluchtelingenstatus hebben. Deze status krijgt u als u erkend bent als vluchteling. Als u geen vluchtelingenstatus heeft, komt u in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort.

Meer informatie