Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Let op: heeft bijvoorbeeld een geboorte plaatsgevonden in het ziekenhuis? Dan is er destijds aangifte gedaan in de gemeente waar het ziekenhuis staat. Daar blijft dan ook het geboorteregister. Dit geldt ook voor het huwelijks- en overlijdensregister. Die blijven in de gemeente waar het huwelijk of overlijden heeft plaatsgevonden.

 

Kosten

€ 16,60 (tarief 2024)

Aanvraag

U kunt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand op drie manieren opvragen:

  • Online via het formulier Uittreksel burgerlijke stand. U logt in met DigiD, betaalt met iDeal en krijgt het afschrift of uittreksel binnen drie werkdagen thuisgestuurd.
  • Schriftelijk. U schrijft een brief met daarin in ieder geval uw naam en adres, de datum waarop de aanvraag betrekking heeft (geboortedatum, huwelijksdatum of overlijdensdatum), een kopie van uw geldige legitimatiebewijs, uw handtekening.
  • Aan de balie van de gemeente. Een afspraak maken is noodzakelijk. Dat kan via het online afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart).
  • Als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen. Formulier schriftelijke machtiging (PDF- 219 kB)
  • Geld: u betaalt het afschrift of uittreksel met pin of contant.