Attestatie de vita

Heeft u voor een pensioenfonds of andere uitkeringsinstanties een attestatie de vita nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent.

De attestatie de vita is bedoeld voor buitenlandse instanties. Voor gebruik in Nederland heeft u meestal een bewijs van in leven zijn nodig.

De attestatie de vita wordt opgemaakt in twee talen: Nederlands en Frans. U kunt ook een bijlage ontvangen met uitleg van het document in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks.

Kosten

€ 8,40 (tarief 2024)

Als u een brief van uw pensioenfonds toont waaruit blijkt dat het bewijs noodzakelijk is voor uw pensioen, dan hoeft u niet te betalen voor de attestatie de vita. Let op: als de attestatie de vita noodzakelijk is voor andere uitkerende instanties, dan is het bewijs niet gratis.

Aanvraag

Het aanvragen van een attestatie de vita doet u persoonlijk aan de balie van de gemeente. Een afspraak is noodzakelijk. Dit kan via het afsprakenformulier of telefonisch.  Bel hiervoor naar 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Meenemen

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)
  • Indien van toepassing: de brief van het pensioenfonds.
  • Geld: u betaalt de attestatie de vita met pin of contant.