Inzien wie uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) heeft gekregen

De gemeente kan u laten zien wie het afgelopen jaar uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) hebben gekregen.

Inzien aan de balie

U kunt aan de balie van de gemeente bekijken wie uw gegevens hebben gekregen. U neemt daarvoor uw geldige legitimatiebewijs mee: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Wie mogen BRP-gegevens krijgen?

De gemeente geeft uw gegevens uit de BRP door aan organisaties die uw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van wettelijke taken. Bijvoorbeeld overheidsinstanties en pensioenfondsen. In de wet is geregeld welke informatie deze instanties mogen krijgen.
Ook andere organisaties kunnen uw gegevens opvragen. Bijvoorbeeld kerkgenootschappen of sport- en muziekverenigingen. Als u niet wilt dat deze organisaties uw gegevens krijgen, kunt u geheimhouding aanvragen.

Als uw gegevens niet juist zijn

Het is belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist zijn. Twijfelt u daaraan? Neem dan contact op met de gemeente.

Meer informatie