Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel uit de BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. U kunt een uittreksel nodig hebben als u zich wilt inschrijven bij een woonstichting, als u uw auto wilt overschrijven of bij een huwelijk of echtscheiding.

Kosten

€ 8,15  (tarief 2023)

Aanvraag

U kunt een uittreksel BRP op drie manieren aanvragen:

  1. Online: u vult het formulier aanvraag uittreksel BRP in met DigiD en krijgt het uittreksel binnen enkele werkdagen thuisgestuurd.
  2. Aan de balie: u kunt een uittreksel BRP aanvragen aan de balie van de gemeente. Een afspraak is noodzakelijk. Bel hiervoor 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.
  3. Schriftelijk: u stuurt uw (ondertekende) aanvraag met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).
  • Als u het uittreksel voor iemand anders aan wilt vragen, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen. Formulier schriftelijke machtiging (PDF- 219 kB)
  • Geld: u betaalt het uittreksel bij de aanvraag met pin of contant.