Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel uit de BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. U kunt een uittreksel nodig hebben als u zich wilt inschrijven bij een woonstichting, als u uw auto wilt overschrijven of bij een huwelijk of echtscheiding.

Kosten

€ 8,40  (tarief 2024)

Aanvraag

U kunt een uittreksel BRP op drie manieren aanvragen:

  1. Online: u vult het formulier aanvraag uittreksel BRP in met DigiD en krijgt het uittreksel binnen enkele werkdagen thuisgestuurd.
  2. Aan de balie: u kunt een uittreksel BRP aanvragen aan de balie van de gemeente. Een afspraak maken is noodzakelijk. Dit kan via het online afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.
  3. Schriftelijk: u stuurt uw (ondertekende) aanvraag met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).
  • Als u het uittreksel voor iemand anders aan wilt vragen, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen. Formulier schriftelijke machtiging (PDF- 219 kB)
  • Geld: u betaalt het uittreksel bij de aanvraag met pin of contant.