Verkiezingen, eisen kiesgerechtigden

Wilt u tijdens verkiezingen uw stem uitbrengen? Dan moet u kiesgerechtigd zijn.

Vereisten

Gemeenteraadsverkiezing

U bent kiesgerechtigd voor de gemeenteraadsverkiezing als u:

  • op de dag van de kandidaatstelling (dit is de 43e dag voor de dag van de stemming) in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staat ingeschreven;
  • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Deze eisen gelden ook als u afkomstig bent uit een andere Europese Unie (EU)-lidstaat. Als u niet afkomstig bent uit de EU, gelden deze eisen als u minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijft.

Provinciale Statenverkiezing

U bent kiesgerechtigd voor de Provinciale Statenverkiezing als u:

  • op de dag van de kandidaatstelling ingezetene bent van de provincie;
  • de Nederlandse nationaliteit bezit;
  • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent.

Tweede Kamerverkiezing

U bent kiesgerechtigd voor de Tweede Kamerverkiezing als u:

  • de Nederlandse nationaliteit bezit;
  • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Deze eisen gelden ook als u woont op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Nederlandse inwoners van de eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen alleen stemmen wanneer zij tenminste 10 jaar ingezetene van Nederland zijn geweest of in Nederlandse openbare dienst op een van deze eilanden werkzaam zijn (evenals hun partner en kinderen, voor zover die met hen een gemeenschappelijke huishouding voeren). Voldoet u aan deze eisen, kunt u zich bij de gemeente Den Haag aanmelden als ‘kiezer buiten Nederland’. U kunt zich ook als zodanig bij de gemeente Den Haag laten registreren als u de Nederlandse nationaliteit heeft, maar niet in Nederland woont.

Meer informatie over stemmen vanuit het buitenland vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Europese Parlementsverkiezing

U bent kiesgerechtigd voor de Europese Parlementsverkiezing als u:

  • de Nederlandse nationaliteit bezit of EU-lid bent;
  • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Meer informatie