Verhuizen binnen de gemeente

Wanneer u verhuist binnen de gemeente, moet u dat binnen 5 dagen na de verhuizing persoonlijk melden bij de gemeente. Dat kan digitaal via het formulier bovenaan deze pagina of bij de balie op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. Dat kan via het afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Meenemen

Bij het doorgeven van uw verhuizing aan de balie in het gemeentehuis dient u het volgende mee te nemen:

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening;
  • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs. Die verklaring is vormvrij, bij de digitale aangifte is deze ingebouwd.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • Ouder voor een inwonend kind;
  • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.
  • Ongehuwd samenwonenden kunnen voor elkaar geen verhuizing doorgeven, zij moeten ieder apart aangifte van verhuizing doen.

Briefadres

Als u geen vast woonadres heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven. Dat kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn.

Een aangifte voor een briefadres moet persoonlijk aan de publieksbalie worden gedaan. De briefadresgever moet daarbij aanwezig zijn. Van beiden is een geldig legitimatiebewijs verplicht.