Verhuizen vanuit het buitenland naar de gemeente

Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk melden bij de balie van de gemeente. Iedereen die vanuit het buitenland (mee)verhuist moet persoonlijk aan de balie verschijnen. Hiervoor moet u een afspraak maken. Dat kan via het afsprakenformulier of telefonisch. Bel hiervoor naar 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening;
  • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs. Die verklaring is vormvrij, bij de digitale aangifte is deze ingebouwd.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Ouder voor een minderjarig kind, kind dient wel in persoon erbij aanwezig te zijn;
  • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden, die ook in persoon erbij aanwezig is.

Briefadres

Als u geen vast woonadres heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven. Dat kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn.

Een aangifte voor een briefadres moet persoonlijk aan de publieksbalie worden gedaan. De briefadresgever moet daarbij aanwezig zijn. Van beiden is een geldig legitimatiebewijs verplicht.