Vertrek naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal acht maanden naar het buitenland?  Dat kan digitaal via bovenstaande formulier of persoonlijk bij de balie van de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken. Dat kan via het afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Zo meldt u uw verhuizing naar het buitenland:

 • U doet de melding binnen 5 dagen voor uw vertrek.
 • Blijven er familieleden op uw huidige adres in Nederland achter? Dan kan het niet online.
  • U gaat langs bij de gemeente.
  • U doet dat samen met alle familieleden die meeverhuizen naar het buitenland. Dus ook kinderen, als die er zijn.
  • Ieder neemt een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Blijven er geen familieleden op uw huidige adres in Nederland achter?
  • U doet uw melding schriftelijk.
  • U stuurt een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • U geeft door:
  • in welk land u zult verblijven
  • wat uw eerste adres is (met plaatsnaam)
  • de datum waarop u verhuist

Meenemen

Bij het doorgeven van uw verhuizing aan de balie in het gemeentehuis dient u het volgende mee te nemen:

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
 • Ouder voor een inwonend kind;
 • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
 • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.
 • Ongehuwd samenwonenden kunnen voor elkaar geen verhuizing doorgeven, zij moeten ieder apart aangifte van verhuizing doen.