Verhuizen

Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing dan binnen 5 dagen na of maximaal 30 dagen voor de verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dus ook als u binnen de gemeente van adres verandert. U kunt iemand machtigen om dit voor u te doen.

Verhuizen binnen de gemeente

Wanneer u verhuist binnen de gemeente dan moet u dat binnen 5 dagen na de verhuizing persoonlijk melden bij de balie van de gemeente of digitaal doorgeven via het formulier binnengemeentelijke verhuizing.

Verhuizen naar de gemeente

Wanneer u verhuist vanuit een andere gemeente naar de gemeente dan moet u dat binnen 5 dagen na de verhuizing persoonlijk melden bij de balie van de gemeente of digitaal doorgeven via het formulier vestiging in de gemeente.

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Verhuizen vanuit het buitenland naar de gemeente

Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk melden bij de balie van de gemeente. Iedereen die vanuit het buitenland (mee)verhuist moet persoonlijk aan de balie verschijnen.

Vertrek naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek persoonlijk melden bij de balie van de gemeente of digitaal doorgeven via het formulier vertrek naar het buitenland.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening;
  • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs. Die verklaring staat op de achterkant van het verhuisformulier.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • Ouder voor een inwonend kind;
  • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.

Briefadres

Als u geen vast woonadres heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven. Dat kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn.