Vertrek naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal acht maanden naar het buitenland? Dan moet u dat binnen vijf dagen voor vertrek persoonlijk melden bij de balie van de gemeente of digitaal doorgeven.

Dit doet u via het formulier vertrek naar het buitenland (zie hierboven).

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • Ouder voor een inwonend kind;
  • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.
  • Ongehuwd samenwonenden kunnen voor elkaar geen verhuizing doorgeven, zij moeten ieder apart aangifte van verhuizing doen.