Vertrek naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal acht maanden naar het buitenland? Dan moet u dat binnen vijf dagen voor vertrek melden. Dat kan digitaal via bovenstaande formulier of persoonlijk bij de balie van de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken. Dat kan via het afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Meenemen

Bij het doorgeven van uw verhuizing aan de balie in het gemeentehuis dient u het volgende mee te nemen:

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • Ouder voor een inwonend kind;
  • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.
  • Ongehuwd samenwonenden kunnen voor elkaar geen verhuizing doorgeven, zij moeten ieder apart aangifte van verhuizing doen.