Cultuureducatie

De gemeente Westerveld heeft een actief cultuureducatiebeleid en richt zich vooral op scholen.

De gemeente wil dat elk kind in het basisonderwijs in aanraking is geweest met verschillende vormen van kunst en cultuur en lokaal erfgoed. Samen met de Interne Cultuur Coördinatoren op de scholen worden doorgaande leerlijnen ontwikkeld en de verbinding naar het voortgezet onderwijs gemaakt.

Culturele activiteiten stimuleren

De gemeente stimuleert de uitvoering van een aantal activiteiten en programma's. Op elke basisschool in de gemeente geeft Scala Algemene Muzikale Vorming.

Op elke basisschool in de gemeente bieden K&C Drenthe en Scala ieder schooljaar het Podiumplan aan. Dit is een programma met podiumvoorstellingen voor alle groepen in het basisonderwijs.

Scholenproject cultuureducatie

Op de basisscholen en in de onderbouw van Stad en Esch Diever is er elk schooljaar een scholenproject. K&C Drenthe, Scala en andere lokale culturele organisaties organiseren dit project rondom een specifiek thema, met een selectie van kunst- en cultuurdisciplines. De gemeente subsidieert de verschillende programma's, maar ook de scholen zelf en de provincie dragen financieel bij.