Cultuurvisie

De cultuurvisie is door middel van een experiment tot stand gekomen. Het resultaat is geen nota, maar een prachtig kunstwerk.

Geen nota, maar een visie

De visie op cultuur is geen lijvige nota, maar een kunstwerk waarin de visie wordt weergegeven. Van het kunstwerk is ook een animatie gemaakt, waarin het verhaal nog beter zichtbaar wordt. De visie bestaat uit vier onderdelen:

  1. Een cultuurfilm: deze film geeft het weer hoe de visie tot stand is gekomen.
  2. Het kunstwerk van Westerveldse kunstenaar Arne Brink: dit is de uiteindelijke visie op cultuur.
  3. Een animatie van het kunstwerk; een levendige vorm waarin het kunstwerk tot stand komt.
  4. Een presentatie waarin de visie en bijbehorende thema's kort zijn samengevat.

Cultuurvisie gemeente Westerveld

Intensief proces

In het najaar van 2016 is de gemeente Westerveld gestart om tot gezamenlijke visie op cultuur te vormen. Door een intensief proces met het culturele veld in de gemeente is de nieuwe visie op cultuur gevormd. Van meet af aan is het culturele veld betrokken bij de visievorming.

Bij de vorming van de visie op cultuur heeft de gemeente een faciliterende rol gespeeld en tijdens de raadsvergadering van 6 maart 2018 heeft de gemeenteraad de nieuwe cultuurvisie unaniem vastgesteld.