Partners

Gemeente Westerveld werkt samen met verschillende partners binnen de kunst- en cultuursector.

Scala

Scala organiseert en coördineert de cultuurparticipatie op de basisscholen. Ze verzorgen onder andere de Algemene Muzikale Vorming lessen, ze begeleiden de ICC’ers (Interne Cultuur Coördinatoren) en bieden cultuurparticipatie in de vrije tijd aan op verschillende leslocaties in de gemeente Westerveld.

Kijk voor meer informatie op de website van Scala.

Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur (K&C) organiseert voor gemeente Westerveld oonder andere het podiumplan. Het plan waarbij elke basisschoolleerling elk jaar een voorstelling krijgt te zien. Daarnaast adviseert Kunst en Cultuur cultuurmakers in het zoeken en vinden van fondsen.

Meer informatie leest u op de website van Kunst & Cultuur.

Bibliotheken

In de gemeente Westerveld zijn vier bibliotheken: in Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder.

De bibliotheken van Westerveld organiseren meerdere projecten. Ze bieden onder andere aan: Boekstart in de kinderopvang en Bibliotheek op school waarbij er o.a. een schoolbibliotheek wordt ingericht, programma’s op het gebied van leesbevordering en informatievaardigheden/mediawijsheid.

Informatiepunt Digitale Overheid & openingstijden

Heeft u vragen over DigiD, toeslagen of moeilijke brieven? In alle bibliotheken in de gemeente Westerveld vindt u een Informatiepunt Digitale Overheid. Hier krijgt u informatie of we verwijzen u door naar iemand die u verder helpt. U bent van harte welkom. 

Openingstijden Informatiepunten:

  • Bibliotheek Diever: donderdagen (even weken) 13.30-15.30 uur
  • Bibliotheek Dwingeloo: donderdagen even weken 16.00-17.00 uur; donderdagen oneven weken 13.30-14.30 uur
  • Bibliotheek Havelte: donderdagen oneven weken 15.00-17.00 uur; vrijdagen 14.00-15.00 uur
  • Bibliotheek Vledder: donderdagen 11.00-13.00 uur