Culturele en maatschappelijke fondsen

Een overzicht van verschillende fondsen, waar u een aanvraag kunt indienen.

  • Jeugdfonds Sport & Cultuur: Voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld.  Het Jeugdfonds wil dat alle kinderen en jongeren lid kunnen worden van een sportclub, of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen kunnen volgen.
  • Beringer Hazewinkel: Stimuleert eigentijdse kunst, zowel beeldende kunst als podiumkunsten in de provincies Groningen en Drenthe
  • BSP Fonds: Stimuleert projecten op het gebied van educatie, kinderopvang, cultuur of cultuurhistorie. Sociaal-cultureel werk, alfabetisering, opvoedingsondersteuning, peuterspeelzaalwerk, bewegingsactiviteiten of aandacht voor achterstandsgroepen en speciale aandacht voor kinderen.
  • Podium Platteland 2.0: Helpt u om sociaal-culturele project te realiseren tot 2025 met aandacht voor maatschappelijk thema, actieve cultuurparticipatie die sociale cohesie en inclusie binnen een dorp, wijk of buurt bevorderen.
  • Prins Bernhard Cultuurfonds: Het ondersteunen van cultuur, natuur en wetenschap.
  • Stichting Algemeen Welzijnsfonds: Het stimuleren van projecten die hulp verlenen ten behoeve van geestelijke en/of lichamelijk gehandicapten.
  • Stichting Emmaplein Foundation: Het stimuleren van culturele, wetenschappelijke en het ANBI  in de ruimste zin van het woord.
  • Leader Drenthe: Voor vernieuwende en onderscheidende plannen om de (vrijetijds-)economie en de leefbaarheid van West Drenthe te versterken.
  • Provincie Drenthe: Subsidie talentontwikkeling stimuleert twee soorten activiteiten individuele talenten in de culturele sector en culturele instellingen.
  • Bank Bercoop: Bank Bercoop Fonds steunt organisaties in de gemeenten oost- en Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland.

Wilt u een overzicht van alle fondsen of meer informatie? Neem contact op met de cultuurcoach via info@gemeentewesterveld.nl.