Cultuurhistorische waardenkaart

Het landschap van Westerveld is niet alleen een lust voor het oog, het representeert ook een grote cultuurlandschappelijke waarde en is bovendien erg divers.

RAAP archeologisch adviesbureau heeft die diversiteit in beeld gebracht, zowel op kaart als in woord en beeld.

31 verschillende landschapstypen

De gemeente Westerveld, één van de dunst bevolkte gemeenten van Nederland, kent 31 verschillende landschapstypen, variërend van de essen en bouwlandkampen tot diverse beekdal- en heideontginningslandschappen. Kaartbijlage 1 geeft een vlakdekkend beeld van deze landschapstypen.

In het rapport Tussen Havelterberg en Lheebroek: een cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Westerveld worden de kenmerken van deze landschapstypen nader omschreven. Daarnaast is een groot aantal cultuurhistorisch waardevolle elementen in beeld gebracht, variërend van historische wegen en waterlopen tot strubbenbossen, monumentale gebouwen, structuren die verband houden met de Drentse Hoofdvaart, markegrenzen en sporen van de Tweede Wereldoorlog.

Kaartbijlage 2 biedt een weergave van de koloniën van de Maatschappij. Deze kaart tracht inzicht te geven in de specifieke landschappelijke kenmerken en de fasering in ontwikkeling van Frederiksoord en Wilhelminaoord. Deze ontwikkelingsfasen worden in het rapport uitgebreid toegelicht.

Kaartbijlage 3 toont de veelzijdigheid van de Havelterberg, variërend van de prehistorische hunebedden tot de sporen van de Tweede Wereldoorlog. Ook deze gelaagde geschiedenis van de Havelterberg wordt in de rapportage toegelicht.

Niet alleen geven kaarten en rapport een goed beeld van de geschiedenis van het cultuurlandschap van de gemeente Westerveld, ook kunnen zij voor concrete toepassingsdoeleinden gebruikt worden. Dat maakt deze kaart niet het einde, maar het begin van het proces om de cultuurhistorie van de gemeente Westerveld prominent op de kaart te zetten.

Rapport en cultuurhistorische kaarten

Het Rapport (PDF - 48,4 MB) en de cultuurhistorische kaarten kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.