Subsidie voor waardering

Voert uw stichting of vereniging activiteiten uit die de gemeente voor haar inwoners belangrijk vindt? Dan kunt u in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie van maximaal € 10.000.

Aanvraag

U vraagt de subsidie voor waardering aan via het aanvraagformulier waarderingssubsidie (PDF - 329 kB).

U moet de aanvraag uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarover u de subsidie vraagt indienen. De gemeente neemt aanvragen die daarna binnenkomen niet meer in behandeling. De subsidie hoeft niet achteraf verantwoord te worden.

Meer informatie

Algemene subsidieverordening