Duurzaamheid

 • Transitievisie Warmte (TVW)

  Alle Nederlandse gemeenten, dus ook de gemeente Westerveld, doen onderzoek naar haalbare en betaalbare mogelijkheden voor aardgasvrij wonen en werken. Om woningen en andere gebouwen van het aardgas af te krijgen, stelt de gemeente een plan op; de Transitievisie Warmte. In deze visie staan in hoofdlijnen wensen en mogelijkheden voor aardgasvrij wonen in onze gemeente.

 • Collectief Circulair Westerveld

  Samen bewegen naar circulaire economie

  We leven in woelige tijden. De druk op biodiversiteit en klimaat neemt toe, grondstoffen worden schaarser, de woningnood stijgt en afval hoopt op. Het is een opeenstapeling van uitdagingen die we allemaal voelen. Dat vraagt om het maken van slimme keuzes en biedt kansen om samen te bewegen naar een circulaire economie.

 • Regionale Energiestrategie

  Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het concept klimaatakkoord gepubliceerd. Onderdeel van het klimaatakkoord is het opstellen van regionale energiestrategieën door 30 regio's. In de regionale energiestrategie werken de provincie, de waterschappen en de gemeente met maatschappelijke partners, netbeheerder, ondernemers en inwoners de afspraken uit het concept klimaatakkoord uit.

 • Haal de warmte in huis (RRE)

  Met de 'Haal de warmte in huis' werken de twaalf Drentse gemeenten samen om woningeigenaren te stimuleren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis.

 • Energiecoaches

  De energiecoaches van de Energie Coörporatie Westerveld kunnen inwoners helpen met het verduurzamen van hun woning.

 • Duurzaamheidsbon

  Westerveld gaat in 2021 door met deze regeling, waarvan in 2020 wéér meer gebruik gemaakt is dan in het jaar ervoor. Inwoners kunnen ook in 2021 maximaal € 500,- terugkrijgen voor een tweede duurzame maatregel aan de woning.

 • Drents Energieloket

  Het Drents Energieloket geeft onafhankelijk advies voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in uw woning.

 • Laadpalen elektrische auto's

  De provincies Groningen en Drenthe willen het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische auto's dragen daaraan bij. Voldoende openbare laadpalen stimuleren elektrisch rijden.