Duurzaamheid

Op weg naar een duurzame gemeente Westerveld.

  • Regionale Energiestrategie

    Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het concept klimaatakkoord gepubliceerd. Onderdeel van het klimaatakkoord is het opstellen van regionale energiestrategieën door 30 regio's. In de regionale energiestrategie werken de provincie, de waterschappen en de gemeente met maatschappelijke partners, netbeheerder, ondernemers en inwoners de afspraken uit het concept klimaatakkoord uit.

  • Drents Energieloket

    Het Drents Energieloket geeft onafhankelijk advies voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in uw woning.

  • Energiecoaches

    De energiecoaches van de Energie Coörporatie Westerveld kunnen inwoners helpen met het verduurzamen van hun woning.