Besparen

Energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Energiebesparing richt zich op het besparen van zowel fossiele als duurzame vormen van elektriciteit en warmte in gebouwen. Actueel is de vraag hoe we aardgas kunnen verminderen. Daarbij kunt u zelf aan de slag of samen met uw buren. Plannen hiervoor staan in de Transitievisie Warmte.

 • Transitievisie Warmte (TVW)

  Alle Nederlandse gemeenten, dus ook de gemeente Westerveld, doen onderzoek naar haalbare en betaalbare mogelijkheden voor aardgasvrij wonen en werken. Om woningen en andere gebouwen van het aardgas af te krijgen, stelt de gemeente een plan op; de Transitievisie Warmte. In deze visie staan in hoofdlijnen wensen en mogelijkheden voor aardgasvrij wonen in onze gemeente.

 • Drents Energieloket

  Het Drents Energieloket geeft onafhankelijk advies voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in uw woning.

 • Energiecoaches

  De energiecoaches van de Energie Coöperatie Westerveld kunnen inwoners helpen met het verduurzamen van hun woning.

 • Haal de warmte in huis (RRE)

  Met de 'Haal de warmte in huis' werken de twaalf Drentse gemeenten samen om woningeigenaren te stimuleren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis.

 • Programma Lokale Energietransitie Drenthe (PLED)

  Het PLED is gericht op de versterking van de lokale energie-initiatieven in Drenthe, zodat zij in staat zijn zelfstandig projecten uit te voeren en de weg weten te vinden naar de middelen en kennis die daarvoor nodig zijn.