Transitievisie Warmte (TVW)

Alle Nederlandse gemeenten, dus ook de gemeente Westerveld, doen onderzoek naar haalbare en betaalbare mogelijkheden voor aardgasvrij wonen en werken. Om woningen en andere gebouwen van het aardgas af te krijgen, stelt de gemeente een plan op; de Transitievisie Warmte. In deze visie staan in hoofdlijnen wensen en mogelijkheden voor aardgasvrij wonen in onze gemeente.

Naast de wensen en mogelijkheden kijken we ook naar een logische volgorde om aan de slag te gaan. De Transitievisie Warmte geeft een visie, een beeld. Deze visie maken we lokaal concreet.

We krijgen allemaal te maken met de overgang naar aardgasvrij wonen

Als gemeente doen we per gebied onderzoek naar de mogelijkheden om aardgasvrij te wonen. We werken daarbij samen met allerlei betrokkenen. Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden die wij met de Transitievisie Warmte duidelijker willen krijgen. Toch is het al mogelijk om de komende jaren zelf aan de slag te gaan. De gemeenteraad heeft besloten dat we ons tot 2030 richten op het aardgasvrij-gereedmaken van alle gebouwen in de gemeente. Nu de prijzen voor elektriciteit en aardgas zo hoog zijn, heeft u helemaal alle reden om energie te besparen. Dat is goed voor uw portemonnee én het klimaat!

Hoe nu verder

Doel is dat we geen aardgas meer gebruiken in onze huizen en gebouwen. Maar er zijn nog veel onduidelijkheden. Antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen hebben we niet meteen. In 2022 willen we de Transitievisie Warmte gereed hebben. Met het vaststellen van de Transitievisie Warmte zijn we niet klaar. Elke 5 jaar wordt deze aangepast aan nieuwe (technische) inzichten. De transitie naar leven, wonen en werken zonder aardgas kost tijd en gaat met vallen en opstaan. We hebben immers nog nooit eerder zo’n transitie meegemaakt. Elkaar goed informeren, leren en samenwerken zijn daarom van groot belang. Daarom is het belangrijk dat u als inwoner goed bent geïnformeerd over de Transitievisie Warmte.Als u goed bent geïnformeerd, kunt u in een latere periode goed betrokken zijn bij de buurtgerichte oplossingen voor aardgasvrij wonen.

Vragen

Voor vragen over de Transitievisie Warmte kunt u kijken op onze vragen & antwoordenpagina of contact opnemen met gemeente Westerveld via telefoonnummer 14 0521. Voor vragen die betrekking hebben op het verduurzamen van uw woning kunt u contact opnemen met het Drents Energieloket. Op www.drentsenergieloket.nl is veel informatie te vinden. Ook is het loket telefonisch te bereiken via telefoonnummer 085 - 792 0158.