Samenwerken aan duurzaamheid

In de duurzaamheidsnota 'Samenwerken aan duurzaamheid' leggen we als gemeente uit hoe we een duurzaam Westerveld gaan realiseren.

In 2030 hebben we 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 behaald. En in 2050 moet de CO2-reductie zelfs 95% zijn ten opzichte van 1990. Met onze ambitie sluiten wij aan bij de doelstelling uit het Klimaatakkoord. De weg naar deze ambities bewandelen we via zes duurzaamheidsthema’s: 

In de Duurzaamheidsnota Samenwerken aan duurzaamheid (PDF - 862 kB) leest u hierover meer.