Samenwerken aan duurzaamheid

In de gemeente Westerveld, waar economie, ecologie en wonen & recreëren zo mooi in balans zijn, investeren we juist daarom in duurzaamheid. Dat doen we vanuit verschillende invalshoeken en in samenwerking met de regio. In ons beleidsstuk ‘Samenwerken aan duurzaamheid’ kunt u meer lezen over onze visie op duurzaamheid. Contact met de gemeente? Stuur een e-mail naar team duurzaamheid: duurzaamheid@gemeentewesterveld.nl 

In 2030 hebben we 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 behaald. En in 2050 moet de CO2-reductie zelfs 95% zijn ten opzichte van 1990. Met onze ambitie sluiten wij aan bij de doelstelling uit het Klimaatakkoord. De weg naar deze ambities bewandelen we via zes duurzaamheidsthema’s: energiebesparing, opwekken (energie uit hernieuwbare bronnen), klimaatadaptatie, circulariteit, natuur inclusief en mobiliteit.