Klimaatadaptatie

We werken hard om de verandering van het klimaat te beperken. Des ondanks is de verwachting dat veranderingen in het klimaat ertoe zal leiden dat we vaker last gaan krijgen van weersextremen zoals hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. In de Regionale en Lokale Adaptatiestrategieën en uitvoeringsagenda’s maken we afspraken hoe we met deze verandering omgaan.

  • Klimaatveerkrachtige leefomgeving

    De veranderingen in het klimaat leiden ertoe dat we vaker te maken krijgen met weersextremen zoals hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen.