Mobiliteit

21% van het totaal aan CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de sector verkeer en vervoer. Om de doelstellingen van het concept klimaatakkoord te behalen is het nodig aandacht te vestigen op mobiliteit. De komende jaren zal er een sterke toename zijn van het aantal elektrische auto’s. De gemeente kan hierin stimuleren door het realiseren van een dekkend laadpalennetwerk.

  • Laadpalen elektrische auto's

    De provincies Groningen en Drenthe willen het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische auto's dragen daaraan bij. Voldoende openbare laadpalen stimuleren elektrisch rijden. Vraag een laadpaal aan in de openbare ruimte!

  • Verkeer en vervoerbeleid

    In het huidige Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2020-2030 (GVVP) staat de visie van het gemeentebestuur op het gebied van verkeer en vervoer tot ca. 2030. Leidraad in deze visie is het principe Duurzaam Veilig Verkeer. Het GVVP bevat een beleid op hoofdlijnen.