Nieuws en achtergrondinformatie

Actuele berichten over duurzaamheid.

  • Bedrag subsidieregeling collectieve energie-initiatieven wegens succes verhoogd

    De subsidieregeling collectieve energie-initiatieven van provincie Drenthe wordt wegens succes verhoogd met een bedrag van € 300.000,-. Sinds de regeling is opengesteld op 1 januari 2021 is door ruim veertig inwonersinitiatieven subsidie aangevraagd. Hiermee zijn projecten opgestart in Drenthe of verder ontwikkeld. De subsidieregeling is bedoeld voor inwoners en bewonersgroepen die zelf aan de slag willen met duurzame energieopwekking, het bevorderen van energie-bewustwording en zuiniger gebruik van energie. Ook nieuwe energiecoöperaties die willen starten en bestaande initiatieven die zich verder willen ontwikkelen, kunnen gebruik maken van de regeling.

  • Duurzame huizenroute 2022

    Veel Nederlanders willen aan de slag met het verduurzamen van hun huis. Op 29 oktober en 5 november is de Nationale Duurzame Huizen Route 2022. Inwoners kunnen zich inschrijven voor een videogesprek met een huiseigenaar die al ervaring heeft met bijvoorbeeld isolatie, een warmtepomp, zonnepanelen of kleine energiebesparende maatregelen.