Energie voor huishoudens in Westerveld in 2050 duurzaam opgewekt

Het college van de gemeente Westerveld heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 de energie die de huishoudens in de gemeente nodig zijn, duurzaam op te wekken.

Het gaat om de conceptbijdrage van de gemeente Westerveld aan de Regionale Energiestrategie Drenthe (RES-Drenthe). Het conceptbod van de gemeente Westerveld is 75.000 MWh. Dit is 5.000 MWh meer dan het verwachte elektriciteitsgebruik van de gebouwde omgeving in Westerveld in 2050. Deze ambitie is tot stand gekomen door de uitkomst (en de reacties op de samenvatting) van de startbijeenkomsten RES op 13 en 14 januari jl. en de behandeling van de Westerveldse conceptbijdrage aan RES-Drenthe tijdens de Politieke avond Westerveld op 21 januari 2020.

Verdeling zon en windenergie

Tijdens de startbijeenkomsten is gebleken dat men liever zonnepanelen op daken ziet dan zonneparken op land of windmolens. Het Nationaal Programma RES (NPRES) heeft berekend dat het beschikbare geschikte dakoppervlak in Westerveld goed is voor 32.000 MWh aan duurzame energie. Daarom is de ambitie verdeeld over 32.000 MWh zonne-energie op dak en 43.000 MWh zonne- of windenergie op land. Hoe (en waar) de 43.000 MWh duurzaam opgewekt moet worden is nog onduidelijk. Dit is een vraag die samen met inwoners, ondernemers, de gemeenteraad en experts verder uitgewerkt gaat worden. Naar verwachting gebeurt dit ná de presentatie van concept RES-Drenthe in juni 2020.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief over de RES.